Precision Farming 

Ackerschlag
Precision Farming Startseite FR

Agriculture de précision

Fertilisation exacte et précise avec les épandeurs universels Strautmann

Wiecej Informacji
Precision Farming Startseite PL

Precision farming

Precyzyjne i selektywne rozrzucenie oboru rozrzutnikiem uniwersalnym firmy Strautmann

Wiecej Informacji
Precision Farming Startseite RU

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Точное внесение удобрений универсальными разбрасывателями Strautmann.

Wiecej Informacji
Precision Farming Startseite ENG

Precision farming

Precise manure with the Strautmann universal spreaders

 

Wiecej Informacji
Precision Farming Startseite

Precision farming

Präzise und punktgenau düngen mit den Strautmann Universalstreuern

Wiecej Informacji

 

 

Obsługa ISOBUS firmy Strautmann umożliwia rozrzucenie obornika w zależności od pozycji. Dzięki odpowiednim danym i GPS, obornik można rozrzucać dokładnie, tam gdzie jest on potrzebny oraz w odpowiednich ilościach w celu uzyskania jak najlepszych plonów. Terminal Touch 800 firmy Strautmann przetwarza wszystkie formaty mapowania pola, dzięki czemu można je szybko i łatwo odczytać i przetwarzać.  

 

 

Przygotowanie

 • Analiza własciwości gleby i przeniesienie na mapę pola
 • Tworzenie mapy aplikacyjnej z różnymi współczynnikami zastosowania na podobszar
 • Przenoszenie danych na nośnik danych USB
 • Ciągnik wyposażony w odbiornik GPS

Efekty

 • Pozycja rozsiewacza na polu ustalona przez GPS
 • Dostosowanie do warunków glebowych
 • Automatyczne dopasowanie dawki docelowej (dawki rozsiewu)
 • Automatyczna regulacja prędkości podłogi transportowej z uwględnieniem ustawienia zasuwy siłownika i prędkości jazdy

 

 

 

Dynamiczny system ważący

Nowy system dynamiecznego ważenia firmy Strautmann jest podstawą do dokładnego stosowania nawozów organicznych. W porównaniu do innych systemów ważącycch dostępnych na rynku, ten nowy system stale rejestruje utratę wagi podczas rozładunku i porównuje ją z ustawioną dawką. W ten sposób uzyskuje się wydajność dokładną do kilograma w każdych warunkach. Jest to wielka zaleta szczególnie w przypadku niejednorodnych materiałów, takich jak obornik o różnej gęstości. System ważenia jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ISOBUS.

Dynamisches Wiegesystem

 

Korzyści

 • Ilosć rozrzuconego materiału można zmieniać (t/ha)
 • Plony z hektara są odpowiednio magazynowane
 • Gleba jest zaopatrywana w składniki odżywzcze w zależnosci od potrzeb
 • Wysokowartościowy nawóz jest efektywnie wykorzystywany

 

 

 

 

Regulacja dawki wysiewu w żależności od obszaru

 

Acker

Tworząc mapowanie pola, ilosć docelowa może się różnić w obrębie działki w zależności od warunków glebowych. Połączenie ilości docelowej dostosowanej do warunków glebowych oraz znaczenie zwiększonej precyzji wysiewu przez system dynamicznego ważenia pozwala na znaczne zwiększenie wydajności.

 

Wszystkie popularne formaty mapowania pola można łatwo odczytać za pomocą pamięci USB.

 

Zalety

 • Wyraźny wzrost zysków
 • Doskonałe dopasowanie do niejednorodnych warunków glebowych na danym obszarze
 • Cenny nawóz aplikowany jest tam, gdzie jest potrzebny
 • Minimalne koszty przy wzrastających korzyściach